Tag Archives: kancel????

OpenOffice for Kids

Dobrý nápad, jak upravit pros??edí kancelá??ského balíku je „d??tský“ OpenOffice. Zatím nemá ??eštinu. Mo??ná, kdyby ho Pavlína pot??ebovala do své nové školy, tak by se ledy pohnuly. V??dy?? dosp??lácký OO v ??eštin?? je. 

Tento balík dovoluje p??epínat nastavení podle úrovn?? u??ivatele a pak se liší i n??které lišty. Má i ikonky p??izp??sobené d??tem. Ale pokud jsem vyzkoušela, tak všechny funkce jsou bez problému dostupné p??es obvyklá menu.

Obrazek_004Obrazek_005Obrazek_006Obrazek_007Obrazek_010Obrazek_009Obrazek_008

Jiná adresa pro stahování: http://software.uni-altai.ru/o/ooo4kids/

Označeno tagem